Wszystkie raporty

2020-04-15 Raport bieżący 3/2020 Igoria Trade S.A. Objęcie udziałów w spółce Klasomat sp. z o.o.

środa,

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł umowę, na mocy której – w ramach podwyższenia kapitału -Emitent objął 950 nowych udziałów Klasomat sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie („Klasomat”). Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału Emitent będzie posiadał udziały reprezentujące 48,7 proc. kapitału zakładowego Klasomatu.

Finansowanie nabycia ww. udziałów nastąpiło w wyniku konwersji 4 obligacji Klasomatu o wartości nominalnej 317.500,00 zł posiadanych przez Emitenta („Obligacje”), na 950 udziałów Klasomatu. Łączna cena za ww. udziały wyniosła 341.819,50 zł, co stanowi sumę wartości nominalnej Obligacji i odsetek z tytułu Obligacji wyliczonych na dzień objęcia udziałów Klasomatu przez Emitenta.

Beneficjentem rzeczywistym Klasomatu jest Prezes Zarządu Emitenta – Wojciech Kuliński