Wszystkie raporty

2020-04-16 Raport bieżący 6/2020 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

poniedziałek,

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 16 kwietnia 2020 roku, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 przez IgoTech sp. z o.o., tj. podmiotu blisko związanego z Panem Wojciechem Kulińskim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o pośrednim nabyciu akcji Emitenta przez IgoTech sp. z o.o.

Z przekazanych informacji wynika, iż IgoTech sp. z o.o. w dniu 9 kwietnia 2020 roku nabyła udziały spółki IgoPay sp. z o.o., która to spółka posiada akcje Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki: