Wszystkie raporty

2020-06-03 Raport bieżący 8/2020 Igoria Trade S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

środa,

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Igoria Trade S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „ZWZ”), które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c. przy ulicy Marszałkowskiej 140 lok.15, 00-061 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.