Wszystkie raporty

2021-05-31 Raport bieżący 7/2021 Igoria Trade S.A. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

poniedziałek,

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 31 maja 2021 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE nr 596/2014 przez NVM Trading Sp. z o. o. tj. podmiot blisko związany z Panem Nicolay Mayster, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o zbyciu 5.050.000 akcji Emitenta przez NVM Trading sp. z o. o.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.