Wszystkie raporty

2021-06-02 Raport bieżący 8/2021 Igoria Trade S.A. Zakończenie negocjacji z Billon Group Ltd.

środa,

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 z dnia 15 marca 2018 roku (dot. podpisania listu intencyjnego z Billon Group Ltd.) informuje, że podjął decyzję o nierozpoczynaniu współpracy z Billon Group Ltd.

Decyzja Zarządu jest podyktowana faktem, że realizowana przez Emitenta strategią rozwoju produktów, nie obejmuje współpracy w ramach usług oferowanych przez Billon Group Ltd.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta odstąpił od realizacji projektu z Billon Group Ltd. a umowa pomiędzy Emitentem a Billon Group Ltd. na obecnym etapie nie będzie zawierana.