Wszystkie raporty

2021-06-02 Raport bieżący 9/2021 Igoria Trade S.A. Zakończenie negocjacji z PrivatBank S.A.

środa,

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2017 z dnia 6 października 2017 roku (dot. podpisania listu intencyjnego przez Igoria Trade S.A. z ukraińskim PrivatBank S.A.) informuje, że podjął decyzję o nierozpoczynaniu współpracy z PrivatBank S.A.

Wypracowany podczas negocjacji prowadzonych z PrivatBank S.A. model współpracy, w szczególności sposób rozliczania przez PrivatBank S.A. usług świadczonych przez Emitenta lub spółki z grupy kapitałowej Emitenta nie jest optymalny dla Emitenta lub spółek z jego grupy kapitałowej.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta odstąpił od realizacji projektu z PrivatBank S.A. a umowa pomiędzy Emitentem a PrivatBank S.A. na obecnym etapie nie będzie zawierana.